Bezwaarmogelijkheden en geschillen

Bent u het niet eens met de toelatingsbeslissing van de school? Dan kan het helpen als een derde partij bemiddelt of advies geeft. In veel scholen is iemand aangewezen die als vertrouwenspersoon een bijdrage kan leveren aan een oplossing. In de schoolgids van de school is informatie te vinden over de vertrouwenspersoon. Eventueel kunt u een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Zij adviseren en begeleiden ouders, verzorgers en scholen wanneer de plaatsing van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, problemen oplevert of moeizaam verloopt en school en ouders niet tot een oplossing kunnen komen.

Als u bezwaar heeft tegen de aanpak van de school of het ergens niet mee eens bent, neemt u dan eerst contact op met de school om te kijken of jullie hier samen uit kunnen komen. Lukt dat niet? Dan kunt u kiezen voor een bezwaarprocedure via de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Onderwijsgeschillen


Door op het bovenstaand logo te klikken vindt u meer informatie over de mogelijkheden wanneer u er, ondanks een gesprek, niet samen uitkomt. 
Zie ook de Themabrief Onderwijsgeschillen