Aanmeldprocedure en tijdpad van VO naar VO

Om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen hebben de scholen afspraken met elkaar gemaakt.

Het tijdpad VO-VO kunt u downloaden via deze link

Voor de leerlingen die van een VO-school afkomstig zijn en overstappen naar een andere school binnen het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen twee groepen:

 1. Leerlingen die moeten uitstromen vanuit:
  -'t Antoon
  -Helder HAVO/VWO
  -Stedelijk College Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

 2. Leerlingen die van school veranderen in verband met
  -Op- en afstroom
  -Profielkeuze
  -Ondersteuningsbehoefte
  -Wens ouders/leerling
  -Verhuizing

Voor de eerste groep geldt een aanmeldperiode medio maart (gelijktijdig met de aanmelding voor de brugklassers).
Voor de tweede groep geldt een aanmeldperiode eind mei (gelijktijdig met de aanmelding brugklassers met een bijgesteld advies).