Ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Hierin stelt de school vast welke onderwijsdoelen de leerling kan gaan halen.
Dit perspectief wordt samengesteld op basis van informatie van u als ouders/verzorgers, de basisschool en soms ook de leerling zelf.
Ook gebruikt de school hiervoor medische gegevens, input over de situatie thuis en eventueel aanvullende observaties en onderzoek.

Heeft u vragen over extra ondersteuning of het ontwikkelingsperspectief? Neem dan contact op met de school van uw kind.