Veel gestelde vragen

Welkom

Hervorming AWBZ
Informatie is te vinden op http://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/hervorming-van-de-awbz/
Wat betekent zorgplicht
Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om in overleg met de ouders voor elk kind een passende plek te zoeken