Onderwijs voor asielzoekers

Vallen asielzoekers ook onder passend onderwijs?

Asielzoekers worden gezien als ‘gewone’ leerlingen. Voor taalachterstanden in het kader van het verwerven van Nederlands als tweede taal moet een school een beroep doen op middelen vanuit de gemeente; het samenwerkingsverband is hiervoor niet verantwoordelijk. Voor asielzoekers met een extra ondersteuningsbehoefte wordt de gebruikelijke procedure gevolgd.