Bijgesteld schooladvies

Eind mei zijn de aanmeldingen op basis van een bijgesteld advies. Raadpleeg voor de juiste data het tijdpad.

Vanwege de coronamaatregelen heeft de overheid besloten dat er dit jaar géén eindtoets wordt afgenomen. Het oorspronkelijke advies is daarmee het definitieve advies geworden.

Maar sommige leerlingen maken na het schooladvies nog een enorme ontwikkeling door en dan kon de eindtoets die ontwikkeling bevestigen. Soms zijn er afspraken gemaakt met leerling en ouders over bijstelling van het schooladvies. De PO-scholen krijgen nu alsnog de mogelijkheid om deze informatie met de VO-scholen te delen. PO-scholen zijn niet verplicht om dit te doen, maar voor sommige leerlingen zou dit wenselijk kunnen zijn.

Hiervoor is een formulier ontwikkeld dat de PO-school kan toevoegen aan het onderwijskundig rapport. In dit formulier kunnen ouders en/of PO-school verklaren:

-dat zij de verwachting hadden dat de uitslag van de eindtoets, specifiek het toetsadvies, geleid zou hebben tot de verplichte heroverweging van het schooladvies

-dat zij de verwachting hadden dat wanneer zich een verplichte heroverweging had voorgedaan, dit geleid had tot een bijstelling naar boven van het schooladvies.

De PO-school kan in het formulier vervolgens aangeven of ze op grond van bovenstaande het schooladvies ongewijzigd zou laten of zou bijstellen.

Ouders kunnen niet zelf contact opnemen met de VO-school; dit dient altijd via de PO-school te lopen. De PO-school heeft de mogelijkheid om in de POVO-applicatie het formulier toe te voegen aan het onderwijskundig rapport.

Indien de PO-school het advies zou hebben bijgesteld en ouders willen op grond daarvan hun aanmelding op de VO-school wijzigen, dan kan dat op 28 en 29 mei. Deze data stonden al vast en blijven gehandhaafd. Indien dit leidt tot de aanmelding op een andere school, dan halen de ouders het aanmeldformulier en dossier bij de eerste school van aanmelding op, trekken de aanmelding terug en gaan vervolgens aanmelden op een andere school.