Van primair onderwijs/speciaal onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs

Bij de overstap naar het vervolgonderwijs is het van belang dat uw kind op een plek komt waar hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. De vervolgschool moet aansluiten bij het niveau en de belangstelling van uw kind.

Ondersteuningsmogelijkheden

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om de schoolloopbaan goed te doorlopen. De reguliere scholen bieden plaats aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De ondersteuningsmogelijkheden verschillen echter per school. Daarom kan het voorkomen dat uw kind niet geplaatst kan worden bij de school van uw keuze. De scholen werken nauw samen in het samenwerkingsverband. Op deze manier weten ze van elkaar welke ondersteuningsvoorzieningen en -mogelijkheden er per school zijn en kunnen ze u begeleiden bij uw zoektocht naar een geschikte school. Iedere school legt haar ondersteuningsmogelijkheden vast in een schoolondersteuningsprofiel. Deze profielen zijn te vinden op de websites van de ONZE SCHOLEN en op Scholenopdekaart

Als het voor de school niet helemaal duidelijk is wat uw kind precies nodig heeft, kan de school een beroep doen op het Stafbureau van het samenwerkingsverband. Het Stafbureau ondersteunt en adviseert de scholen.

Let op
: Het is belangrijk dat u uw kind aanmeldt bij een school die het onderwijsniveau biedt dat past bij het advies van de basisschool. Wanneer dit niet het geval is, heeft de school geen zorgplicht.