Partners

Gemeenten

Het samenwerkingsverband voert overleg met de dertien betrokken gemeenten over de thema's: jeugdzorg, leerplicht, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.

Leerplicht

De Leerplicht en het onderwijs werken nauw samen, ieder vanuit eigen taak en verantwoordelijkheid.

Samenwerkingsverband primair onderwijs

De samenwerkingsverbanden overleggen samen over de doorgaande leer- en ondersteuningslijnen.

 

 

Collega's

Anke Rijkers
Anke Rijkers
Ambulant begeleider swv (ABS)
T: 040 - 211 0 112

Janneke Tiggelaar
Janneke Tiggelaar
Ambulant begeleider swv (ABS)
T: 040 - 211 0 112