Partners

Gemeenten

Het samenwerkingsverband voert overleg met de dertien betrokken gemeenten over de thema's: jeugdzorg, leerplicht, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.

Leerplicht

De Leerplicht en het onderwijs werken nauw samen, ieder vanuit eigen taak en verantwoordelijkheid.

Samenwerkingsverband primair onderwijs

De samenwerkingsverbanden overleggen samen over de doorgaande leer- en ondersteuningslijnen.