Aanmeldprocedure en tijdpad VO naar VO

Om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen hebben de scholen afspraken met elkaar gemaakt.

Het tijdpad kunt u downloaden via deze link onder het kopje: Documenten t.b.v. de overgang van de overstap van leerlingen PO-V(S)O / VO naar VO/ VO naar VSO/ VO naar MBO.

Voor de leerlingen die van een VO-school afkomstig zijn en overstappen naar een andere school binnen het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen twee groepen:

Leerlingen die moeten uitstromen vanuit:

Antoon Schellens College
Pleinschool Helder
Stedelijk College Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

Leerlingen die van school veranderen in verband met:
Op- en afstroom
Sector-/profielkeuze
Ondersteuningsbehoefte
Wens ouders/leerling
Verhuizing

Voor de eerste groep geldt een aanmeldperiode medio maart (gelijktijdig met de aanmelding voor de brugklassers).

Voor de tweede groep geldt een aanmeldperiode eind mei (gelijktijdig met de aanmelding voor de herziene aanmeldingen van brugklassers).

 

Terug naar het overzicht