Richtlijnen voor invullen van het Onderwijskundig Rapport

De wijzigingen met betrekking to LeerWegOndersteunend Onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) zijn voor ons samenwerkingsverband aanleiding om de volgende richtlijnen te formuleren met betrekking tot het invullen van het onderwijskundig rapport: Richtlijnen invullen Onderwijskundig Rapport

 

Terug naar het overzicht