Privacy: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in. 

De VO-raad heeft samen met de PO-Raad en Kennisnet een handreiking ontwikkeld voor scholen in het funderend onderwijs over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). De handreiking legt uit hoe scholen om moeten gaan met de verplichting vanuit de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een FG aan te stellen. Het document treft u aan bij via Documenten/Formulieren onder het kopje: Documenten t.b.v. Privacy persoonsgegevens

===============================================================================

De digitale Privacy Tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van Passend Onderwijs en Privacy.

De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy-aspecten en veel gestelde vragen. Indien 'u of ik' wordt gebruikt, wordt gedoeld op medewerkers van de school tenzij anders aangegeven. 

Hieronder treft u de tool aan:

TOOL

N.B. Ter attentie van de scholen binnen ons SWV: Documenten met betrekking tot de AVG treft u in de submap aan bij Documenten/Vergaderplanning/Nieuwsbrieven/Privacy op intranet.

Terug naar het overzicht