Inpassing van LWOO en PRO

In het regeerakkoord is aangekondigd dat ook leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PRO) onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden gaan vallen. Zij krijgen daarmee dan de verantwoordelijkheid en bekostiging van alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben. Hierdoor kan het samenwerkingsverband goed afwegen welke ondersteuning het beste bij een leerling past.

Per 1 januari 2016 krijgen de samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid over toewijzing en ondersteuning voor LWOO en PRO en de bijbehorende budgetten. Meer informatie vindt u via deze link.

Ons samenwerkingsverband heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om voor opting out te kiezen met betrekking tot de LWOO-regeling. We krijgen nu te maken met populatiebekostiging; de VMBO-scholen ontvangen een budget waaruit ondersteuning gefinancierd kan worden voor alle leerlingen voor wie dat nodig is.

Dit betekent dat er geen leerlingen meer getest hoeven te worden om een LWOO-indicatie te krijgen. De basisschool kan volstaan met het aangeven van de ondersteuningsbehoefte van een leerling en hoeft dus geen apart LWOO-advies meer te geven.

Voor leerlingen die voldoen aan de criteria voor PrO vraagt de praktijkschool een TLV aan bij de PCL.

NB. Leerlingen die naar een VMBO-school buiten ons samenwerkingsverband gaan moeten nog wel een LWOO-indicatie verkrijgen. 

Terug naar het overzicht