Aanvraag en registratie toelaatbaarheid VSO

Indien een leerling een passende ondersteuning nodig heeft in het voortgezet speciaal onderwijs, dan dient er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd te worden bij de Permanente Commissie Leerlingondersteuning. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers!

Een toelaatbaarheidsverklaring kan alleen aangevraagd worden door:

  • de VSO-school (voortgezet speciaal onderwijs) waar een leerling is aangemeld.
  • de VO-school (regulier voorgezet onderwijs) waar de leerling staat ingeschreven.

In het document "Concrete situaties rond toelaatbaarheidsverklaring" leest u welke school bij welk samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring moet aanvragen.

Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Scholen buiten de regio

Scholen die niet tot het SWV VO3007 behoren maar wel bij het SWV VO3007 een TLV aan willen vragen kunnen via deze link de TLV-aanvraag doen. 

U kunt het formulier indienen door met de muis een handtekening te zetten en dan op indienen te klikken.

 

Scholen binnen de regio

De scholen die wel tot het SWV VO3007 behoren dienen altijd een aanmelding volgens de Docuware-links op intranet aan te vragen (ook als de leerling vanuit onze scholen naar een school buiten ons SWV naar school zal gaan) - zie Aanmelding dossiers PCL via Docuware.

 

Verhuizing en grensverkeer

Factsheet bij verhuizingIn deze factsheet leest u wat de afspraken zijn voor het afgeven van een TLV bij grensverkeer en verhuizing. 

 

Registratie toelaatbaarheidsverklaring

Factsheet registratie van de toelaatbaarheidsverklaring: Deze factsheet gaat over de eisen die worden gesteld aan de uitwisseling van de toelaatbaarheidsverklaringen bij BRON.

 

 

Terug naar het overzicht