Passend onderwijs

Voorheen ging u als ouder zelf op zoek naar een geschikte school voor uw kind. Vanaf 1 augustus 2014 heeft de school zorgplicht. Dit betekent dat de school u helpt met het vinden van een passende onderwijsplek. Die kan gevonden worden bij de school waar u uw kind aanmeldt, maar ook op een andere school. De school waar uw kind is aangemeld, kijkt eerst of hij/zij extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan zoekt de school een andere school binnen het samenwerkingsverband. Bij voorkeur vindt u samen met de school een plek voor uw kind in het reguliere onderwijs, maar ook het speciaal onderwijs blijft bestaan. Bij de plaatsing kijken de scholen vooral naar wat uw kind wél kan.

Download de informatiegids Passend Onderwijs voor ouders.

Bekijk hier een filmpje over de kernboodschap Passend Onderwijs.

 

Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan beschrijft ons samenwerkingsverband hoe het inhoud geeft aan passend onderwijs. Het ondersteuningsplan is een plan op hoofdlijnen. De komende jaren werken de leerkrachten, scholen en besturen aan de concrete invulling van passend onderwijs. Dit gebeurt in nauw overleg met ouders, de medenzeggenschapsraden, de ondersteuningsplanraad en de partijen rondom de scholen, zoals gemeenten en andere maatschappelijke partners.

 

Het rugzakje (LGF - leerling gebonden financiering)

Het rugzakje bestaat niet meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Terug naar het overzicht