Aanmelding van voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs

In sommige gevallen wisselen leerlingen van school. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. De leerling zit bijvoorbeeld op een school die geen bovenbouw biedt en daarom van school moet wisselen. Of de leerling wil kiezen voor een sector, die op de huidige school niet geboden wordt. Of de leerling krijgt het advies om over te stappen naar een ander onderwijsniveau dat de huidige school niet biedt.

Er zijn twee aanmeldperiodes voor leerlingen die nu op een VO-school zitten en volgend schooljaar naar een andere school willen of moeten.

De eerste aanmeldperiode is in de week van 11 tot en met 15 maart 2019

Deze aanmelding is voor de leerlingen die afkomstig zijn van de volgende scholen:

-          Antoon Schellens College

-          Stedelijk College Eindhoven, afdeling Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

-          Pleinschool Helder

Van deze leerlingen is al tijdig bekend dat ze na de zomervakantie naar een andere school zullen gaan.

 

De tweede aanmeldperiode is op 20 en 21 mei 2019

Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school in verband met:

-          Overstap naar een ander onderwijsniveau

-          Profiel- of sectorkeuze

-          Ondersteuningsbehoefte

-          Wens van leerling of ouders

 

Op de website van de school kunt u vinden op welke wijze u uw kind kunt aanmelden. Het kan zijn dat de school voor een bepaald leerjaar of voor een bepaalde sector geen plaatsruimte meer heeft. Als dat het geval is, dan staat die informatie op de website van de school vermeld. In dat geval kunt u kiezen voor een andere school binnen het samenwerkingsverband waar wel plaats is.

De school van aanmelding en de school van herkomst zullen uw toestemming vragen om leer- en begeleidingsgegevens uit te wisselen. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over behaalde toetsen en cijfers, het onderwijsniveau en eventuele extra ondersteuning die uw kind nodig heeft. Na 6 weken neemt de school een besluit over de aanmelding. 

 

Terug naar het overzicht