Documenten

Documenten t.b.v. de organisatorische inrichting van RSV PVO

Rollen, taken en verantwoordelijkheden van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Ondersteuningsplan RSV PVO

Veranderingsparagraaf RSV PVO

Statuten van de stichting

Bestuursreglement

Uittreksel Kamer van Koophandel

Huishoudelijke reglement Scholenoverleg

Huishoudelijk reglement AB commissie Remuneratie & Integriteit

Huishoudelijk reglement AB Auditcommissie

Huishoudelijk reglement AB Kwaliteitszorg

Huishoudelijk reglement AB Agendacommissie

Inspectierapport 2016-2017

Jaarverslag 2016 RSV PVO

Jaarverslag 2017 RSV PVO

Managementstatuut

Treasury statuut (versie 180601)

Notitie Permanente Commissie Leerlingondersteuning (versie 180601)

===========================================================================

Documenten t.b.v. Ondersteunings Planraad

OPR Medezeggenschapsreglement

OPR Medezeggenschapsstatuut

OPR Jaarverslag 2016

===========================================================================

Documenten t.b.v. de overgang van de overstap van leerlingen PO-V(S)O / VO naar VO/ VO naar VSO/ VO naar MBO:

Toelichting voor ouders Aanmeldformulier kind

Tijdpad PO-VO voor aanmelding schooljaar 2019-2020

Tijdpad VO-VO voor aanmelding schooljaar 2019-2020

Tijdpad VO-MBO voor aanmelding schooljaar 2019-2020

Stroomschema 'Van advies PO tot plaatsing VO'

Richtlijnen voor invullen OKR

Informatiebijeenkomst POVO 2018

Analyse OKR en vroegaanmelders vanuit POVO 2017

===========================================================================

Documenten t.b.v. Privacy persoonsgegevens:

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens samenwerkingsverband (versie 180524)

Handreiking Funderend Onderwijs inzake Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Categorieën van persoonsgegevens

===========================================================================

Documenten t.b.v. scholen voor de Permanente Commissie Leerlingondersteuning:

Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring scholen vallend buiten SWV VO3007

 

 

Terug naar het overzicht